Závěrečný účet obce Zálší

Závěrečný účet za rok 2016

Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu zveřejňuje obec Zálší závěrečný účet
obce za r. 2016.


S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit v kanceláři Obec. úřadu Zálší
ve dnech - každou středu od 17 - 19 hod.


Příloha : Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 obce Zálší

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
img-20170424-0001.pdf 3539.8 Kb
img-20170424-0002.pdf 5275.2 Kb