Obec Zálší

Úřední deska
Zásady a podmínky odstranování a oklešťování dřevinm
Kočín - Mírovka , nové vedení 400 kV
Kočín - Mírovka
Návrh opatření obecné povahy
Oznámení

oznámení o konání zastupitelstva


Oznámení

oznámení o konání zastupitelstva


oznámení o době a místě konání voleb
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zálší
nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
volby 2017
dražební vyhláška - změna


změna dražby


oznámení o zahájení
Draženbí vyhláška
oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním
oznámení

oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním


oznámení termínu letního svozu
Veřejná vyhláška
Oznámení o zveřejnění
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
informace pro veřejnost
upozornění vlastníkům

Na základě zákona § 25 odst. 3 písm.g) zákona č.458/2000 Sb. žádáme vlastníky či uživatele nemovitostí o odstranění nebo ořez dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení


údaje
Informace
platnost obnovení katastrálního operátu
informace

údaje o nedostatečně určitě identifikovaných vlastnících v katastrálním území


Čistopi ÚP Zálší
Čistopi ÚP Zálší
Čistopis ÚP obce Zálší
Čistopis ÚP Zálší
Čistopis ÚP Zálší
Čistopis ÚP Zálší
ÚP Zálší
Nabídka služeb
pravidla
Czech POINT
Nabídka služeb
Firma zabývající se odvozem fekálií (Žumpy, septiky apod.)
Úřední deska - archiv změn

Dnes je: 22.10.2017

Dnes má svátek: Sabina

Aktuality

Zásady a podmínky odstranování a oklešťování dřevinm
více
Kočín - Mírovka , nové vedení 400 kV
více
Rozpočtové opatření č.10/2017
více
Kočín - Mírovka
více
Návrh opatření obecné povahy
více
Rozpočtové opatření č. 9
r
více
oznámení o době a místě konání voleb
více
Oznámení
oznámení o konání zastupitelstva
více
Oznámení
oznámení o konání zastupitelstva
více
rozpočtové opatření č. 2
více
rozpočtové opatření 6,7,8 - 2017
více
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zálší
více
nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
více
volby 2017
více
dražební vyhláška - změna
změna dražby
více
oznámení o zahájení
více
návrh rozpočtového optření
více
Draženbí vyhláška
více
oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním
více
Rozpočtové opatření č.5
více
rodáci - foto
více
oznámení
oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním
více
Rozpočtové opatření č.4
více
Rozpočtové opatření č.3
více
Závěrečný účet za rok 2016
Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu zveřejňuje obec Zálší závěrečný účet obce za r. 2016. S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit v kanceláři Obec. úřadu Zálší ve dnech - každou středu od 17 - 19 hod. Příloha : Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 obce Zálší
více
závěrečný účet, zpráva
více
rozpočtové opatření č.2
více
oznámení termínu letního svozu
více
Veřejná vyhláška
více
Oznámení o zveřejnění
více
Výhledový rozpočet obce Zálší
více
Závěrečný účet
více
Oznámení
více
Rozpočtové opatření 12,13, 1/2017
více
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
více
výroční zpráva za rok 2016
více
Výroční zpráva za rok 2015
více
Rozpočet
více
obecně závazná vyhláška 1/2016
Obecně závazná vyhláška obce Zálší č.1/2016, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy
více
Návrh rozpočtu na 2017
více
změna rozpoč.opatření 10/2016
více
Výkaz o plnění rozpočtu
více

30.9.2009 Spuštěn nový vzhled internetových stránek.

Jak se Vám líbí nový vzhled internetových stránek?

Líbí
odpověď Líbí (84%)
84%
Nelíbí
odpověď Nelíbí (16%)
16%

Virtuální prohlídka