Odpady

Třídění kovových odpadů

WANTED Plechovka - www.tridenijedulezite.cz

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ic-wanted-plechovka.pdf 1115.3 Kb

Zimní svoz domovního odpadu

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zalsi-zima.pdf 274.2 Kb

Upozornění pro poplatníky poplatku za komunální odpad

 

Upozorňujeme poplatníky místního poplatku za komunální odpad, kteří nemají uhrazenou svoji

poplatkovou povinnost za rok 2022, aby tak urychleně učinili. Nezaplacené poplatky mohou být na základě vyhlášky

zvýšeny až na trojnásobek a vyměřeny platebním výměrem.

Výše uvedené povinnosti můžete uhradit v hotovosti v pokladně OÚ Zálší, vždy ve středu od 17 - 19 hodin.

Dále lze poplatek uhradit bezhotovostním převodem na účet obce Zálší číslo 19825301/0100, jako variabilní 

symbol uvádějte číslo nemovitosti a rok 2022.

 

OÚ Zálší

Poplatek za svoz TDO 2022

Poplatek za svoz TDO  je na rok 2022   550.- Kč za trvale přihlášenou osobu.

Poplatek za rekreační objekt je 550.- Kč .

Poplatek je splatný do 30.4.příslušného kalendářního roku

Oznámení termínů letního svozu tuhého domovního odpadu

Rumpold - oprava

Oznamujeme Vám, že od 2.5.2022 do 30.9.2022 bude naše firma provádět svoz tuhého

domovního odpadu v letním režimu.

 

V katastru obce Zálší bude prováděn svoz takto:

                                      Úterý -  lichý týden

Zimní svoz odpadů

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
scan0208.pdf 160.5 Kb

Oznámení termínů letního svozu

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
letni-svoz-odpadu.pdf 28.6 Kb

Poplatek za svoz TDO 2021

Poplatek za svoz TDO  je splatný do 30.4.2021 

Poplatek platí  -  fyzická osoba přihlášená v obci       550.- Kč

                         -  fyzická osoba , která má ve vlastnictví  stavbu k individuální  rekreaci   550.-Kč

 

Poplatek za svoz TDO na rok 2020

Poplatek za svoz TDO na rok 2020 je splatný do 30.4.2020

Trvale přihlášená osoba 440.- Kč

Rekreační objekt             440.- Kč

Oznámení termínu zimního svozu

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
scan0033.pdf 163.5 Kb