Odpady

Náklady na odpadové hospodářství obce Zálší včetně DPH za rok 2023

- náklady na tříděný sběr papíru : 32 257,50,- Kč
- náklady na tříděný sběr plastů : 61 985,- Kč
- náklady na tříděný sběr skla : 18 985,- Kč
- náklady tříděný sběr kovů : 4 427,- Kč
- náklady na oddělený sběr biologických odpadů (trávy, listí, větví) : 33 253,22,- Kč
- náklady na sběr objemných odpadů : 39 192,- Kč
- náklady na sběr směsných komunálních odpadů ( popelnice ) : 270 181,31,- Kč

Celkové výdaje na likvidaci a sběr odpadů : 460 281,- Kč ( za rok 2022 pro srovnání 379 294,- Kč )
Celkové příjmy z poplatků na likvidaci a sběr odpadů od občanů a odměn za třídění: 140 114,- Kč ( za rok 2022 pro srovnání 144 060,50,- Kč )

Místní poplatek za trvale bydlícího občana nebo rekreační objekt : 550,- Kč

Navýšení nákladů proti roku 2022 je 80 987,- Kč

Poplatek za svoz TDO 2024 + poplatek za psa

Poplatek za psa za rok 2024 je 50,- Kč ,za druhého a každého dalšího 100,- Kč jako v loňském roce. Jako variabilní symbol uveďte číslo nemovitosti a rok ( případně do poznámky příjemci můžete uvést příjmení majitele - pes )

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
scan0215.pdf 282.8 Kb

Poplatek za svoz TDO 2023

Upozornění pro poplatníky poplatku za komunální odpad

 

Upozorňujeme poplatníky místního poplatku za komunální odpad, kteří nemají uhrazenou svoji

poplatkovou povinnost za rok 2023, aby tak urychleně učinili. Nezaplacené poplatky mohou být na základě vyhlášky

zvýšeny až na trojnásobek a vyměřeny platebním výměrem.

Výše uvedené povinnosti můžete uhradit v hotovosti v pokladně OÚ Zálší, vždy ve středu od 17 - 19 hodin.

Dále lze poplatek uhradit bezhotovostním převodem na účet obce Zálší číslo 19825301/0100 jako variabilní 

symbol uvádějte číslo nemovitosti a rok 2023.

Polatek za svoz TDO je na rok 2023  550,- kč za trvale přihlášenou osobu.

Poplatek za rekreační objekt je 550,- kč

 

OÚ Zálší

Třídění kovových odpadů

WANTED Plechovka - www.tridenijedulezite.cz

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ic-wanted-plechovka.pdf 1115.3 Kb

Poplatek za svoz TDO 2022

Poplatek za svoz TDO  je na rok 2022   550.- Kč za trvale přihlášenou osobu.

Poplatek za rekreační objekt je 550.- Kč .

Poplatek je splatný do 30.4.příslušného kalendářního roku

Poplatek za svoz TDO 2021

Poplatek za svoz TDO  je splatný do 30.4.2021 

Poplatek platí  -  fyzická osoba přihlášená v obci       550.- Kč

                         -  fyzická osoba , která má ve vlastnictví  stavbu k individuální  rekreaci   550.-Kč

 

Poplatek za svoz TDO na rok 2020

Poplatek za svoz TDO na rok 2020 je splatný do 30.4.2020

Trvale přihlášená osoba 440.- Kč

Rekreační objekt             440.- Kč