DSO Veselsko
Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu svazku obcí Veselsko za rok 2022 a schválené zprávy z přezkumu hospodaření za rok 2022
Návrh závěrečného účtu za rok 2021
Návrh závěrečného účtu za rok 2020
Návrh Zprávy z konečného PH za rok 2020
Návrh závěrečného účtu
Návrh zprávy o výsledku přezk.hospodaření za rok 2020
Oznámení o zveřejnění II.rozp.opatření,
Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu
Zpráva o výsledku přezkoumání
Zpráva
Oznámení o zveřejnění
Návrh IV.rozpočtového opatření
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu
Návrh závěrečného účtu a zpráva z přezkumu hospodaření za rok 2018
I.rozpočtové opatření
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu DSO Veselsko
Návrh rozpočtu na rok 2019
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Návrh závěrečného účtu
Rozpočet DSO Veselsko na rok 2017
návrh rozpočtového optření
návrh II.rozpočtového opatření
závěrečný účet, zpráva
Oznámení