Plánované akce

Zakončení prázdnin

Obec Zálší, spolek Blatka, SDH Zálší pořádají v sobotu 29.8.2020 od 15 hod na návsi v Zálší

ukončení prázdnin. Pro děti jsou připraveny soutěže, laserová střelnice a skákací hrad

z DSO Veselsko. Na závěr zajištěno pro účastníky akce občerstvení.