Obecně závazné vyhlášky
Obecně závazná vyhláška č.1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku - odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
Obecně závazná vyhláška
obecně závazná vyhláška 1/2016

Obecně závazná vyhláška obce Zálší č.1/2016, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy


Obecně závazná vyhláška 2/2015


Obecně závazná vyhláška
Vyhláška-psi
Vyhláška o veřejném pořádku

Obecně závazná vyhláška obce Zálší č. 2 /2005
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích