Setkání rodáků

IV .setkání rodáků

IV.setkání rodáků obce Zálší a Klečaty 27.5.2017

V obci Zálší se stalo již tradicí pořádat po pěti letech setkání rodáků. V sobotu 27.5.2017 se sjelo  okolo 150 rodáků a přátel obce, které vítaly ženy a dívky v blatských krojích. Po prezentaci následovalo položení věnce k pomníku padlých za I.světové války . Před společným obědem přivítala rodáky starostka obce. Odpoledne byla v místním kostele  Navštívení panny Marie  sloužena slavnostní mše páterem Václavem Hessem, poté byl přistaven autobus, který rodáky odvezl do obce Klečaty, kde byl položen věnec k pomníku padlých za I.světové války. Během celého dne byla otevřena budova bývalé školy, kde je dochovaná  třída s původními lavicemi a kalamáři. V přízemí byla výstava fotografií z doby minulé i současné, kroniky obce Zálší. Před budovou probíhal  stánkový prodej rukodělných výrobků, kdo měl  chuť, mohl ochutnat pečené selátko a posedět pod stanem na návsi. Od 16 hodin  bylo vystoupení Blaťáckého souboru Vlastiboř.  Během celého dne hrála Jihočeská Vlachovka.   

Za přípravu a organizaci příjemného dne  patří poděkování všem pořadatelům - členům zastupitelstva  a ostatním občanům , kteří přispěli k zdárnému  průběhu této akce.

starostka obce

 

 

 

  

setkání rodáků
setkání rodáků
setkání rodáků
setkání rodáků
setkání rodáků
setkání rodáků
rodáci v Zálší
rodáci v Zálší
proslov starostky
proslov starostky
u pomníku
u pomníku
u pomníku v Klečatech
u pomníku v Klečatech
dochovaná třída
dochovaná třída
bývalá třída
bývalá třída
dochovaná třída
dochovaná třída
fotografie
fotografie
výstava
výstava
blatské ženy
blatské ženy
ukázka blats.krojů
ukázka blats.krojů
Blaťácký soubor Vlastiboř
Blaťácký soubor Vlastiboř
Blaťácký soubor Vlastiboř
Blaťácký soubor Vlastiboř
setkání rodáků
setkání rodáků
Jihočeská Vlachovka
Jihočeská Vlachovka