Úřední deska
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
Oznámení
Oznámení o době konání voleb
Veřejná vyhláška o stanovení přechodné úpravy provozu
Volby do zastupitelstva obcí 2022
Záměr
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška
Informace o odběru elektřiny a plynu v režimu DPI
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zálší
Zásady a podmínky odstraňování a oklešťování dřevin
Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí
Nařízení státní veterinární správy
Veřejná vyhláška- Opatření obecní povahy
Vyhláška - ochranná pásma leteckého pozemního zařízení
Žádost společnosti ČEPS
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Informace vlastníkům lesa na území obce
Opatření obecné povahy
Návrh obecné povahy, Veřejná vyhláška
Usnesení veřejnou vyhláškou
Usnesení / stavba Kočín-Mírovka/
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška

veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích


Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška
Návrh opatření obecné povahy


Zásady a podmínky odstranování a oklešťování dřevinm
Kočín - Mírovka , nové vedení 400 kV
Kočín - Mírovka
oznámení o zahájení
Veřejná vyhláška
Oznámení o zveřejnění
informace pro veřejnost
údaje
Informace
Čistopi ÚP Zálší
Čistopi ÚP Zálší
Čistopis ÚP obce Zálší
Čistopis ÚP Zálší
Čistopis ÚP Zálší
Čistopis ÚP Zálší
ÚP Zálší
Nabídka služeb
pravidla
Czech POINT
Firma zabývající se odvozem fekálií (Žumpy, septiky apod.)
Úřední deska - archiv změn