Úřední deska
Oznámení o konání zastupitelstva JčK
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie


Přerušení dodávky elektrické energie v obci Klečaty


Záměr
Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Rozhodnutí o schválení návrhu jednoduché pozemkové úpravy
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Finanční úřad - veřejná vyhláška
Nová osvobození od daně z pozemků od r. 2020
Odstranění a ořez dřevin
Informace vlastníkům lesa na území obce
Opatření obecné povahy
Návrh obecné povahy, Veřejná vyhláška
Usnesení veřejnou vyhláškou
Ochranné letecké pásmo
Usnesení / stavba Kočín-Mírovka/
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška

veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích


Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška
Návrh opatření obecné povahy


Zásady a podmínky odstranování a oklešťování dřevinm
Kočín - Mírovka , nové vedení 400 kV
Kočín - Mírovka
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zálší
nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
oznámení o zahájení
oznámení

oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním


Veřejná vyhláška
Oznámení o zveřejnění
informace pro veřejnost
údaje
Informace
Čistopi ÚP Zálší
Čistopi ÚP Zálší
Čistopis ÚP obce Zálší
Čistopis ÚP Zálší
Čistopis ÚP Zálší
Čistopis ÚP Zálší
ÚP Zálší
Nabídka služeb
pravidla
Czech POINT
Firma zabývající se odvozem fekálií (Žumpy, septiky apod.)
Úřední deska - archiv změn