Úřední deska
Oznámení - změna č. 2 územního plánu Hartmanice
Oznámení - změna č.4 územního plánu Borkovice
Záměr obce
Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce
Návrh závěrečného účtu za rok 2022
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 obce Zálší
Letní svoz tuhého domovního odpadu
Nedostatečně identifikovatelní vlastníci
Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva
Zápis do mateřských škol zřizovaných městem Soběslav
Přerušení dodávky pitné vody
Oznámení o konání veřejného zastupitelstva obce
Projekt modernizace stávající kabelové sítě CETINU (Telecom - O2)
Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Konání veřejného zasedání zastupitelstva obce
Ceny poplatků za odvoz domovního odpadu 2023
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Oznámení o době a konání voleb
Schválený rozpočet 2023
Střednědobý výhled rozpočtu 2024 až 2025
Oznámení o době a místě konání voleb
Konání veřejného zasedání zastupitelstva
Veřejná vyhláška
Zásady pro provádění odstraňování a ořezu dřevin
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
Veřejná vyhláška
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zálší
Zásady a podmínky odstraňování a oklešťování dřevin
Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí
Vyhláška - ochranná pásma leteckého pozemního zařízení
Žádost společnosti ČEPS
Návrh obecné povahy, Veřejná vyhláška
Usnesení veřejnou vyhláškou
Usnesení / stavba Kočín-Mírovka/
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška

veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích


Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška
Návrh opatření obecné povahy


Zásady a podmínky odstranování a oklešťování dřevinm
Kočín - Mírovka , nové vedení 400 kV
Kočín - Mírovka
oznámení o zahájení
Veřejná vyhláška
Oznámení o zveřejnění
informace pro veřejnost
údaje
Informace
Čistopi ÚP Zálší
Čistopi ÚP Zálší
Čistopis ÚP obce Zálší
Čistopis ÚP Zálší
Čistopis ÚP Zálší
Čistopis ÚP Zálší
ÚP Zálší
Nabídka služeb
pravidla
Czech POINT
Firma zabývající se odvozem fekálií (Žumpy, septiky apod.)
Úřední deska - archiv změn