Odpady

Náklady na odpadové hospodářství obce Zálší včetně DPH za rok 2023

- náklady na tříděný sběr papíru : 32 257,50,- Kč
- náklady na tříděný sběr plastů : 61 985,- Kč
- náklady na tříděný sběr skla : 18 985,- Kč
- náklady tříděný sběr kovů : 4 427,- Kč
- náklady na oddělený sběr biologických odpadů (trávy, listí, větví) : 33 253,22,- Kč
- náklady na sběr objemných odpadů : 39 192,- Kč
- náklady na sběr směsných komunálních odpadů ( popelnice ) : 270 181,31,- Kč

Celkové výdaje na likvidaci a sběr odpadů : 460 281,- Kč ( za rok 2022 pro srovnání 379 294,- Kč )
Celkové příjmy z poplatků na likvidaci a sběr odpadů od občanů a odměn za třídění: 140 114,- Kč ( za rok 2022 pro srovnání 144 060,50,- Kč )

Místní poplatek za trvale bydlícího občana nebo rekreační objekt : 550,- Kč

Navýšení nákladů proti roku 2022 je 80 987,- Kč